logo
 

Inköpsprocessen

Eyes On erbjuder assistans kring hela inköpsprocessen. Vår närvaro möjliggör att kund genom oss kan vara delaktiga i kinesisk tillverkares val av underleverantörer, kvalitetskontroller både under och efter produktion, kontroll av montering, paketering och lastning av container.
Vi har också möjlighet att arrangera all logistik, från fabrik till kunds lager.
Vi har i Xiamen möjlighet till lagerförvaring samt konsolidering- och ompaketering.

Inköpsprocessen vid inköp / produktion i Kina ser olika ut beroende av typ av projekt/produkter, men för ett nytt projekt gäller generellt varianter av följande:


Produkt/Leverantörssourcing

1. Sammanställning av produktspecifikationer:
    a) Produkt: Prover, ritningar, bilder, vikter, mått, materialspecifikationer, färgkoder etc.
    b) Paketering: Ritningar/mått paketering, färgtryck/material paketering etc.
    c) Ledtider: Samordning med andra produkter, leveransdatumskrav.
2. Bred sourcing av produktionsmöjligheter för produkt i Kina – Framtagning av sourcingstrategi.
3. Offertförfrågan på en snarlik, alternativt en verklig produkt skickas ut till en större mängd potentiella leverantörer.
4. Offerter sammanställs och analyseras.
5. Fabrikbesök av 10-15 av de mest intressanta leverantörsalternativen.
6. Intagning av referensprover.
7. Ny omgång offertförfrågan till de mest intressanta alternativen.
8. Andra fabriksbesök av 2-3 av de mest intressanta alternativen. Besök tillsammans med Europeisk kund.
9. Slutlig utvärdering - Val av leverantör samt val av alternativ till detta val.


Provorder / Testorder

10. Sammanställning av orderdetaljer inkl. produkt- och paketeringsspecifikationer samt ledtidskrav.
11. Konfirmering orderdetaljer med fabrik / underleverantörer.
12. Kvalitetskontroll i samband med produktionsstart.
13. Arrangemang av logistik.
14. Slutlig kvalitetskontroll i samband med containerlastning.


Produktionsorder

15. Utvärdering av testorder.
16. Sammanställning av orderdetaljer inkl. produkt- och paketeringsspecifikationer samt ledtidskrav.
17. Konfirmering orderdetaljer med fabrik / underleverantörer.
18. Kvalitetskontroll i samband med produktionsstart – Sammanställning av en checklista för kvalitetskontroll.
19. Uppföljning av första kvalitetskontroll i samband med produktionsstart.
20. Arrangemang av logistik.
21. Slutlig kvalitetskontroll efter ca. 70-80% av produkter färdigproducerade.
22. Övervakning containerlastning.


Feedback

23. Genomgång av checklista för kvalitetskontroll, förbättringar för kvalitetskontroll.
24. Feedback från slutkund, uppdatering av checklista för kvalitetskontroll inför ny order.


 
Home  | About us  | Services  | FAQ  | Contact us
 

 © Copyright 2014 -2016 Eyes On Imp & Exp Co.,Ltd.  All Rights Reserved    闽ICP备06012589