logo
Banner banner
  Inköpsassistans

Tillverkning av produkter i Kina eller import av produkter från Kina – Skräddarsydd service kring hela eller delar av inköpsprocessen.

  Leverantörssourcing

Produktsourcing för import från Kina, Leverantörssourcing för produktion i Kina.
Fabriksinspektioner / Social audits.

  Kvalitetskontroll
<

Handla i Kina med närvaro. Inköp från Kina med kontroll. Inspektion av produkter under produktion, slutlig kvalitetskontroll, containerlastningskontroll.