logo
 

Inköpsassistans

Eyes On erbjuder ett brett spektrum av sourcing och inköpsrelaterade tjänster. Till vilken grad vi involverar oss i varje projekt är beroende av vad kunden efterfrågar.
Då vi i många fall är kundens enda representant på marknaden innefattar våra tjänster hela inköpsprocessen, från marknadsundersökning, produkt/leverantörssourcing, fabriksinspektioner, leverantörsval, förhandling, leverantörsutveckling, provhantering, etikettering och paketering, kvalitets- och produktionskontroll till arrangemang för underleverantörsbetalningar, logistik och spedition.
Vi arbetar direkt med kinesiska tillverkare utan att involvera import/export-agenter, handelshus eller distributörer.

Att jobba direkt med fabrik ger oss möjligheter att jobba i nära samarbete med produktionen, minska kostnader, kontrollera produktion och om så är nödvändigt snabbt göra justeringar i design, etikettering, och paketering. Då vi jobbar direkt med kinesiska tillverkare är det också möjligt att förhandla om priser, betalningsvillkor och logistikarrangemang till kunds fördel.
Vi erbjuder ett säkert, kostnadseffektivt sätt att handla med Kina utan att behöva investera i en egen närvaro / organisation på marknaden.

Kontakta oss för detaljerat kostnadsförslag och projektreferenser.

Produkt / Leverantörssourcing

Eyes On erbjuder produktsourcing vid import av produkter från Kina. Att handla i Kina innebär ofta relativt hög risk pga betydande kulturskillnader i kombination med geografiskt avstånd.
Vi förenklar och effektiviserar sourcing-processen med ett team bestående av kinesisktalande svenskar och engelsktalande kineser.
Vi erbjuder olika kombinationer av:

• Produktsourcing för import från Kina
• Leverantörssourcing för OEM/ODM produktion i Kina
• Fabriksinspektioner / Social audits / CSR

Kontakta oss för detaljerat kostnadsförslag och projektreferenser.

Kvalitetskontroll

Eyes On är kundens ögon på den kinesiska marknaden. Vi är också kundens öron och fysiska närvaro i kinesisk fabrik.
Kinesisk kultur skiljer sig på många sätt från västerländsk. Fysisk närvaro och kontaktnät är i Kina i många fall relativt sett viktigare än i Europa.

Kunder med eller utan tidigare erfarenheter av inköp från Kina har ofta hört talas eller själva drabbats av misslyckade köp, alternativt inköp med komplikationer. Detta kan bero på leverantörs bristande erfarenhet av europeiska kunder och deras kvalitetskrav, eller på grund av att de två parterna missförstått varandra.
För att lyckas med inköp från Kina bör produkterna inte enbart inspekteras vid skeppning utan också under produktionens gång. Med lokal närvaro kan vi snabbt påverka tillverkaren att åtgärda brister, underrätta kunden om leveransstörningar eller behov av att stoppa leverans.

Eyes On erbjuder skräddarsydda, tids- och kostnadsbesparande kvalitetskontroller över hela Kina.
Vi följer kvalitetskontroll-standard ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4-2003), mer känd som förkortningen AQL (Acceptance Quality Limit eller Accepterad kvalitetsnivå),för all vår kvalitetskontroll. Vi erbjuder öven kvalitetskontroller helt enligt kunds önskemål. Mer om våra
kontrollmetoder och AQL som standard för dessa här.

Vi erbjuder kvalitetskontroller utförda efter kundens önskemål.

Förproduktions kontroll

• Kontroll av inköp av råmaterial
• Kontroll av paketeringsmaterial
• Genomgång av kvalitetsdokumentation inför produktion
• Genomgång av monterings- och paketeringsrutiner samt instruktioner

Är det första gången fabrik besöks kombineras ovan med en Fabriksinspektionsrapport inkluderande:

• Generell företagsinfo inkl. komplett kontaktinformation
• Kvalitetssystem och dess praktiska användning
• Produktionsprocesser inkl. maskinpark
• Kvalitetsgenomgång av pågående produktion, oavsett kund
• Anställdas villkor och arbetsförhållanden
• Kundrelaterade rekommendationer gällande produkt och produktion

En produktionsinspektion görs lämpligast när produktion just satt igång. Detta germöjligheter att tidigt åtgärda fel, brister och kvalitetsproblem.

• Genomgång av produktion, montering, paketering.
• Genomgång av kvalitetskrav för slutlig kvalitetskontrolls AQL-del.
• Visuell produktinspektion, funktionstest, dropp-test av ytterkartong etc.
• Uppföljning av produktionshastighet för justeringar av ledtider


En slutlig inspektion av produkter görs lämpligast mot slutet av produktion när ca. 80% av produkter genomgått slutlig paketering.

• Genomgång av produktion, montering och paketering samt uppföljning av anmärkningar från tidigare gjord produktionsinspektion.
• Visuell produktinspektion, funktionstest, dropp-test av ytterkartong etc.
• Ingående genomgång av slumpmässigt valda prover från produktionsbatch enligt AQL standard.
• Kontroll av lagerförhållanden / hantering av paketerade produkter inför lastning
• Uppföljning av logistikarrangemang, planering av containerlastning


En slutlig inspektion av produkter görs lämpligast mot slutet av produktion när ca. 80% av produkter genomgått slutlig paketering.

• Genomgång av produktion, montering och paketering samt uppföljning av anmärkningar från tidigare gjord produktionsinspektion.
• Visuell produktinspektion, funktionstest, drop-test av ytterkartong etc.
• Ingående genomgång av slumpmässigt valda prover frånproduktionsbatch enligt AQL standard.
• Inspektion av tom container samt övervakning av containerlastning och förslutning av container.

Eyes On’s kvalitetskontroller:
• Från EUR 300 per dag inkl. resekostnader
• Erfarna kvalitetsinspektörer på plats på fabrik inom 48 timmar
• Rapporter skickade under samma dag. Möjlighet till direktkontakt med inspektör från fabriksgolv.

Kontakta oss för detaljerat kostnadsförslag och projektreferenser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hem  | Om oss  | Tjänster  | FAQ  | Kontakt
 

© Copyright 2014 -2021 Eyes On Imp & Exp Co.,Ltd.  All Rights Reserved   闽ICP备06012589号-1  闽公网安备35020302034659号